Rapportage en prognose van projecten moeiteloos in realtime

Via de tientallen kant-en-klare rapportagesjablonen van Visma Severa stuurt u uw expert of projectbedrijf aan op basis van realtime informatie. U krijgt een beeld van wat uw bedrijf rendabel maakt en spitst de verkoop toe op de best presterende onderdelen.

Klanten en sales

Controleer klantspecifieke facturering, rentabiliteit en verkooprapporten. Anticipeer ook op de behoefte aan resourcing en op facturering met behulp van verkoopprognoses.

Project- en werktijdrapportages

Maak op elk moment een overzicht van projectplanningen, werkelijke verkoopbudgetten en rentabiliteit van uw projecten. U kunt ook uw eigen sleutelindicatoren creëren om prestaties te beoordelen.

Zakelijke rapporten

Bekijk sleutelindicatoren vanuit financieel en managementperspectief aan de hand van de samengestelde rapportages. De rapporten combineren gegevens uit het projectmanagement en van het bijhouden van uren en onkosten tot aan de facturering.

Rapportagetool als ondersteuning van projectactiviteiten

Bij Visma Severa ziet u de belangrijkste zaken in uw bedrijf in een illustratieve vorm, zoals een grafisch, listing- of matrixrapport. U kunt gegevens bekijken over bijvoorbeeld teams, resources, klanten, factureringsvolume of rentabiliteit. U kunt ook uw eigen criteria aanmaken om informatie op te delen. Vergelijk ook informatie uit verschillende periodes: bijvoorbeeld de effectieve facturering tegenover de gebudgetteerde werklast.

Het volledige palet aan rapportages tot uw beschikking

Op welke entiteit u ook wilt focussen, u kunt deze openen met de verschillende secties voor rapportage. U analyseert en vergelijkt gegevens zo diep als u wilt en bevat de meest essentiële zelfs bij grote hoeveelheden data.

Rentabiliteit

Weet welk project, dienst of klant rendabel is en waarom. U kunt ook kijken naar de ontwikkeling van de rentabiliteit van individuen, teams of kostenposten.

Factureren

Volg de factureringsprestaties en -prognose visueel. Blijf op de hoogte van welke projecten zijn gefactureerd en wat factureerbaar is.

Offertes

Blijf op de hoogte van de gemaakte offertes. U ziet de offertes, hun bedragen, statussen en de geschatte datum van aanvaarding.

Periodieke audits

Controleer de gewenste informatie per periode. Selecteer de differentiatie en kerncijfers die u wilt volgen.

Workflow

Bekijk een gedetailleerde lijst van gewerkte uren en uitgaven per persoon, project of subproject.

Resourcing

Houd de geplande workload bij voor opdrachten per klant, branche of persoon.

Wilt u meer weten over onze rapportagefuncties?

Visma is de trotse titelsponsor van
Team Jumbo-Visma