Weet hoe jouw bedrijf ervoor staat

Projectrapportages, prognoses, KPI’s en sturen op targets

Maak je eigen dashboards en KPI’s gespitst op jouw bedrijf. Via de tientallen kant-en-klare rapportagesjablonen van Visma Severa stuur je jouw bedrijf aan op basis van gewenste KPI’s en targets. Maak op elk moment beslissingen op basis actuele cijfers. Krijg inzicht in de meest winstgevende diensten en stuur aan op een hogere bezettingsgraad.

Klanten en sales

Controleer klantspecifieke facturering, rentabiliteit en verkooprapporten. Anticipeer ook op de behoefte aan capaciteit en op facturering met behulp van verkoopprognoses.

Project- en werktijdrapportages

Maak op elk moment een overzicht van projectplanningen, werkelijke verkoopbudgetten en rentabiliteit van uw projecten. U kunt ook uw eigen sleutelindicatoren creëren om prestaties te beoordelen.

Zakelijke rapporten

Bekijk sleutelindicatoren vanuit financieel en managementperspectief aan de hand van de samengestelde rapportages. De rapporten combineren gegevens uit het projectmanagement en van het bijhouden van uren en onkosten tot aan de facturering.

Rapportagetool als ondersteuning van projectactiviteiten

Bij Visma Severa zie je de belangrijkste zaken in jouw bedrijf in een visuele vorm, zoals een grafisch of matrixrapport. Je kunt gegevens bekijken over bijvoorbeeld teams, capaciteit, klanten, factureringsvolume of rentabiliteit. Je kunt ook jouw eigen criteria aanmaken om informatie op te delen. Vergelijk ook informatie uit verschillende periodes: bijvoorbeeld de effectieve facturering tegenover de gebudgetteerde werklast.

Het volledige palet aan rapportages tot jouw beschikking

We hebben al vele interessante rapportages en KPI’s standaard in Severa beschikbaar, maar je kunt ook jouw eigen KPI’s maken en targets instellen.

Rentabiliteit

Weet welk project, dienst of klant rendabel is en waarom. Je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van de rentabiliteit van individuen, teams of kostenposten.

Factureren

Volg de factureringsprestaties en -prognoses visueel. Blijf op de hoogte van welke projecten zijn gefactureerd en wat factureerbaar is.

Offertes

Blijf op de hoogte van de gemaakte offertes. Je ziet de offertes, hun bedragen, statussen en de geschatte datum van aanvaarding.

Periodieke audits

Controleer de gewenste informatie per periode. Selecteer de differentiatie en kerncijfers die je wilt volgen.

Workflow

Bekijk een gedetailleerde lijst van gewerkte uren en uitgaven per persoon, project of subproject.

Capaciteit

Houd de geplande workload bij voor opdrachten per klant, branche of persoon.

Wilt u meer weten over onze rapportagefuncties?

Visma is de trotse titelsponsor van
Team Jumbo-Visma