Ik heb op een unieke manier zicht op de manier waarop deskundige organisaties werken en de mogelijkheid om daarin veranderingen aan te voelen.

Elke dag praat ik rechtstreeks met bedrijfsleiders van projectbedrijven of met collega’s en partners die met hen te maken hebben over de verschillende motivaties om Visma Severa te gebruiken en de richting die ze met behulp van de software met hun bedrijf uit willen.

Van een lange formule naar korte cycli

Traditionele managementmodellen zijn gebaseerd op hiërarchie, een jaarplanning en het opvolgen van de resultaten en andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld bij het afsluiten van het boekjaar. In de jaren 2020 is het tempo van veranderingen in de bedrijfsomgeving echter versneld en blijft het voortdurend versnellen, wat gemakkelijk botst met starre managementmodellen.

Een bedrijf de juiste richting uit loodsen vereist niet alleen een scherpe achteruitkijkspiegel, maar ook een strakke blik op de toekomst en het vermogen om voordeel te halen uit kortere stuurcycli. Er zijn verschillende methoden om dit te doen, maar of je nu OKR’s (Objectives & Key Results) of een andere methode gebruikt, het moet uiteindelijk een hulpmiddel zijn om een gemeenschappelijke motivatie te bereiken.

Nu we het toch over managementmodellen hebben, is het ook goed om na te denken over onze eigen cultuur van micromanagement of, omgekeerd, echte zelfsturing. Praten we alleen maar over zelfsturing of bieden we er werkelijk een kader voor, en zorgen we tegelijk voor het welzijn van ons personeel?

Wat betekent zelfsturing eigenlijk?

Zelfsturing lijkt vaak een waarde op zich te zijn, maar er zijn bijna evenveel manieren om het als onderdeel van een holistische werkcultuur te zien als er vertellers zijn. Zelf beschrijf ik het zo:

Zelfsturing vereist een managementmodel dat gezamenlijk overeengekomen doelstellingen centraal stelt. Naast het opvolgen van de streefdoelen zijn planning en anticipatie van groot belang. Je hebt ook een kader en randvoorwaarden voor actie nodig, zodat het team of de medewerker in de juiste richting geleid kan worden als deel van een zelfsturende organisatie.

In een projectgestuurde onderneming kan het eerste iets zo eenvoudigs betekenen als het duidelijk maken van de toegewezen werktijd, de verwachte taken en de belangrijkste doelstellingen, in plaats van voor de werknemer te beslissen wat hij of zij op donderdagmiddag zal doen.

Werknemers zijn de belangrijkste troef van bureaus

In plaats van micromanagement moet in een zelfsturende, open organisatie het plan voor de hulpbronnen van de werknemer voor iedereen zichtbaar zijn en moet de werknemer de gelegenheid hebben er invloed op uit te oefenen. Zo kunnen de specialisten hun eigen tijd doeltreffend beheren en tegelijk het management helpen om de bezettingsgraad te maximaliseren.

Op deze manier wordt het potentieel voor praktische zelfsturing ondersteund. Uiteindelijk is dit het tegenovergestelde van micromanagement – de toestemming om de specialisten te laten handelen en keuzes maken binnen een gemeenschappelijk gedefinieerd kader. De verwachtingen voor dit soort aanpak nemen voortdurend toe, net als het besef dat werknemers de belangrijkste troef van bureaus zijn, en dat er een ongekende competitie is om ze te vinden en te behouden.

Visma Severa is dé prognosetool voor uw business

Te midden van snelle veranderingen heeft een bedrijfsleider een effectieve toolbox nodig. Severa is te vormen naar de verschillende behoeften van bureaus en door de uitgebreide API’s en integraties is het mogelijk het uitgebreide softwarepakket in te zetten als onderdeel van een groter geheel van marketing-, verkoop-, werkbeheer-, rapportage- of managementsystemen.

Met Severa streven we ernaar niet alleen een efficiënte en winstgevende bedrijfsvoering mogelijk te maken, maar ook het bepalen, rapporteren en voorspellen van belangrijke KPI’s. De manager hoeft niet aan de zijlijn toe te kijken waar het bedrijf heen gaat, maar kan zich concentreren op het sturen van het grote geheel. Dat doen we zowel via het systeem zelf als via onze deskundigen, en ook via onze bekwame partners.

Voor mij heeft het feit dat de mediane rentabiliteit van onze cliëntbedrijven in 2020 30% hoger lag en de groei vele malen hoger was dan die van andere bedrijven in de sector, wat licht gebracht in de somberheid van het coronajaar.

Teemu Heimala is Visma Severa’s Product Director met een jarenlange ervaring in het werken met bureaus, productontwikkeling en verkoop. Hij is gepassioneerd door het ontwikkelen van businessoplossingen die bedrijven meerwaarde bieden en superieure klantervaringen opleveren.


Visma Severa